Notícies de Parlament

Entre els temes que s'abordaran hi destaquen: l'anàlisi dels moments decisius d'aquesta passada tardor i el paper que hi ha jugat la CUP; les propostes per avançar cap a la República i el municipalisme com a marc estratègic; el rol de la CUP a les institucions; la lluita antirepressiva i la internacionalització del conflicte.

1. Els pressupostos poden prorrogar-se però les necessitats de la societat no.

Els pressupostos prorrogats, pressupostos absolutament insuficients per fer front a les necessitats de la ciutadania catalana, no són el resultat de cap fatalitat ni de cap maledicció. Són el resultat de les polítiques a les que de forma recurrent ha donat suport el govern de CIU (CDC) a nivell estatal, com l'aprovació de la Llei Orgànica d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que va entrar en vigor l'1 de maig de 2012.

1. Els pressupostos poden prorrogar-se però les necessitats de la societat no.

Els pressupostos prorrogats, pressupostos absolutament insuficients per fer front a les necessitats de la ciutadania catalana, no són el resultat de cap fatalitat ni de cap maledicció. Són el resultat de les polítiques a les que de forma recurrent ha donat suport el govern de CIU (CDC) a nivell estatal, com l'aprovació de la Llei Orgànica d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que va entrar en vigor l'1 de maig de 2012.

1. Els pressupostos poden prorrogar-se però les necessitats de la societat no.

Els pressupostos prorrogats, pressupostos absolutament insuficients per fer front a les necessitats de la ciutadania catalana, no són el resultat de cap fatalitat ni de cap maledicció. Són el resultat de les polítiques a les que de forma recurrent ha donat suport el govern de CIU (CDC) a nivell estatal, com l'aprovació de la Llei Orgànica d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que va entrar en vigor l'1 de maig de 2012.

Text final de la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics

1.Realizar les  campanyes necessàries per a informar sobre el funcionament i prestacions dels serveis públics i prestigiar-los davant dels missatge que en pretenen justificar el desmantellament.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PLE MONOGRÀFIC DE SALUT

Sobre les mesures urgents que s’han de dur a terme per evitar que s’agreugi la situació de la sanitat pública

El parlament insta al Govern a:

1. Actuar sobre les llistes d’espera mentre no s’elabori una nova disposició reglamentària d’accessibilitat al sistema de salut que derogui l’Ordre SLT 102/2015.

Els grups parlamentaris d’ERC, ICV-EUIA i CUP han demanat a CiU fer un front comú per defensar la Vegueria del Penedès, després d’haver-se reunit al Parlament de Catalunya amb la Plataforma Vegueria Penedès (PVP).

ERC, ICV-EUiA i CUP, d’acord amb el membres de la PVP, considerem que és amb la màxima unitat possible que la proposta tindrà més recorregut al Parlament.

Pàgines