Notícies de Parlament

1. Els pressupostos poden prorrogar-se però les necessitats de la societat no.

Els pressupostos prorrogats, pressupostos absolutament insuficients per fer front a les necessitats de la ciutadania catalana, no són el resultat de cap fatalitat ni de cap maledicció. Són el resultat de les polítiques a les que de forma recurrent ha donat suport el govern de CIU (CDC) a nivell estatal, com l'aprovació de la Llei Orgànica d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que va entrar en vigor l'1 de maig de 2012.

1. Els pressupostos poden prorrogar-se però les necessitats de la societat no.

Els pressupostos prorrogats, pressupostos absolutament insuficients per fer front a les necessitats de la ciutadania catalana, no són el resultat de cap fatalitat ni de cap maledicció. Són el resultat de les polítiques a les que de forma recurrent ha donat suport el govern de CIU (CDC) a nivell estatal, com l'aprovació de la Llei Orgànica d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que va entrar en vigor l'1 de maig de 2012.

1. Els pressupostos poden prorrogar-se però les necessitats de la societat no.

Els pressupostos prorrogats, pressupostos absolutament insuficients per fer front a les necessitats de la ciutadania catalana, no són el resultat de cap fatalitat ni de cap maledicció. Són el resultat de les polítiques a les que de forma recurrent ha donat suport el govern de CIU (CDC) a nivell estatal, com l'aprovació de la Llei Orgànica d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que va entrar en vigor l'1 de maig de 2012.

Text final de la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics

1.Realizar les  campanyes necessàries per a informar sobre el funcionament i prestacions dels serveis públics i prestigiar-los davant dels missatge que en pretenen justificar el desmantellament.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PLE MONOGRÀFIC DE SALUT

Sobre les mesures urgents que s’han de dur a terme per evitar que s’agreugi la situació de la sanitat pública

El parlament insta al Govern a:

1. Actuar sobre les llistes d’espera mentre no s’elabori una nova disposició reglamentària d’accessibilitat al sistema de salut que derogui l’Ordre SLT 102/2015.

Els grups parlamentaris d’ERC, ICV-EUIA i CUP han demanat a CiU fer un front comú per defensar la Vegueria del Penedès, després d’haver-se reunit al Parlament de Catalunya amb la Plataforma Vegueria Penedès (PVP).

ERC, ICV-EUiA i CUP, d’acord amb el membres de la PVP, considerem que és amb la màxima unitat possible que la proposta tindrà més recorregut al Parlament.

La proposició de llei electoral de Catalunya ha superat aquest matí el debat de totalitat al ple quan la cambra ha rebutjat les esmenes a la totalitat amb text alternatiu del PSC, PPC i ICV-EUiA i l'esmena de retorn de C's. Ara el text seguirà la tramitació al Parlament, amb el debat en comissió abans de tornar al ple per fer el debat final.

Pàgines